Dołącz do Apostolatu Fatimy


Apostolat Fatimy

Czym jest Apostolat Fatimy?

Apostolat Fatimy jest formą zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Szerzenie apostolatu jest wypełnianiem przykazania Jezusa Chrystusa, obowiązującego wszystkich katolików:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15).

Apostolat Fatimy to ważne wsparcie licznych akcji i współpraca na rzecz rozpowszechniania Orędzia Fatimskiego. Wobec nowych wyzwań ta inicjatywa jest w tej chwili absolutnie pierwszorzędna. Konieczne jest rozszerzanie działalności Apostolatu Fatimy, dlatego tak ważna jest regularna pomoc i współpraca ze strony wszystkich Apostołów Fatimy. Ufamy, że Niepokalana Dziewica Maryja szczodrze obdarzy łaskami tych wszystkich, którzy pomagają w rozpowszechnianiu Jej orędzia.


Kim są Apostołowie Fatimy?

Do Apostołów Fatimy należą ludzie dobrej woli, których życzeniem jest naprawa świata i nawracanie błądzących w ramach orędzia przekazanego przez Matkę Bożą w Fatimie. Apostołowie Fatimy są regularnymi darczyńcami Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, wspierając go swymi modlitwami i ofiarami. Uczestnictwo w Apostolacie Fatimy wiąże się z udzielaniem Instytutowi regularnego comiesięcznego wsparcia finansowego. Apostolat Fatimy istnieje od 2003 roku a liczba Apostołów przekroczyła już liczbę 37 tysięcy.Czy jesteś gotów aby głosić orędzie Matki Bożej Fatimskiej?

Dołącz do Apostolatu Fatimy


Dołącz do prężnej grupy, która wspierając nas poprzez regularne ofiary, pomaga nam dokonywać skutecznej ewangelizacji. Pamiętaj Apostolat Fatimy istnieje dzięki wyjątkowym ludziom – duchowej elicie, dołącz do nich!

Czym wyróżnia się Apostoł Fatimy?

Widzialnymi symbolami udziału w Apostolacie Fatimy są liczne przywileje. Oto ich lista:

Najważniejszym przywilejem, jaki uzyskasz, jest możliwość obrony wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

1. W Twoich intencjach odprawiana będzie co miesiąc MSZA ŚWIĘTA.

2. Będziesz wspierany codzienną MODLITWĄ SIÓSTR ZAKONNYCH

3. Otrzymasz DYPLOM APOSTOŁA FATIMY - świadectwo Twojego zaangażowania w ten Apostolat

4. Otrzymasz także specjalne NAKLEJKI Z WIZERUNKIEM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

5. Już po trzech miesiącach członkowstwa otrzymasz duży wizerunek Matki Bożej Fatimskiej

6. Co dwa miesiące będziesz otrzymywać bezpłatnie pismo „PRZYMIERZE Z MARYJĄ”

7. Po sześciu miesiącach otrzymasz poświęconą FIGURKĘ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ.

8. Jeśli będziesz wspierać Apostolat Fatimy datkiem 30 zł miesięcznie, otrzymasz co dwa miesiące aktualny numer pisma „POLONIA CHRISTIANA”.

9. Otrzymasz internetowe konto z hasłem i dostępem do zarezerwowanych tylko dla Apostołów Fatimy treści. Na
koncie możesz umieszczać swoje świadectwa oraz fotografie.

Apostolat Fatima

Chcesz wziąć udział w pielgrzymce do Fatimy?

Po roku uczestnictwa każdy Apostoł Fatimy bierze udział w losowaniu kilkudniowej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w portugalskim mieście Fatima

Dwa razy do roku - w maju i październiku – kilkudziesięciu członków Apostolatu Fatimy wyjeżdża razem z kapłanem do Portugalii, by udać się na miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny.


Poznaj relację uczestnika pielgrzymki:

Najważniejsze dla nas było nawiedzenie sanktuarium fatimskiego. Tam uczestniczyliśmy w uroczystej procesji różańcowej z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Później udaliśmy się na drogę krzyżową w pięknym gaju oliwnym. Po modlitwie przewodnik pokazał nam domy pastuszków, którym w 1917 r. ukazała się Maryja. Następnego dnia udaliśmy się do sanktuarium w przepięknej miejscowości Nazaré, gdzie znajduje się cudowna figurka Matki Bożej. Zwiedziliśmy także klasztor Santa Maria da Vitória w niedalekiej Batalhi oraz opactwo pocysterskie w Alcobaça wzniesione w połowie XII stulecia. Pielgrzymka Apostolatu Fatimy była wielkim przeżyciem religijnym.

Fatima pielgrzymka

Jak zostać członkiem Apostolatu Fatimy?

To bardzo proste! Wystarczy 66 groszy dziennie lub 1 złotówka dziennie! Możesz uczestniczyć w pracach Apostołów Fatimy poprzez datek wynoszący 1 zł dziennie, czyli 30 zł miesięcznie, lub też 66 groszy dziennie, jeśli będziesz wpłacać miesięcznie 20 zł.

Aby stać się Apostołem Fatimy, możesz WYBRAĆ jeden z następujących sposobów:

1. Możesz osobiście zlecić swojemu bankowi comiesięczny przelew zadeklarowanej kwoty przy pomocy tzw. stałego zlecenia przelewu. Wystarczy, że wpiszesz tutaj swoje dane i wybraną przez siebie kwotę.

2. Możesz nas upoważnić do pobierania zadeklarowanej kwoty ze swego konta. Jest to łatwy i praktyczny sposób, dzięki któremu nie musisz w ogóle chodzić do banku. Wystarczy, ze wpiszesz tutaj swoje dane i wybraną przez siebie kwotę.

3. Jeśli nie posiadasz konta bankowego, to także możesz stać się Apostołem Fatimy. Wystarczy, że wpiszesz tutaj swoje dane oraz wybraną przez siebie kwotę, a my prześlemy Ci segregator z 12 przekazami, których będziesz mógł używać, wpłacając datek na poczcie lub w jakimkolwiek banku.

Pamiętaj, że wielką zasługą Apostołów Fatimy jest pomoc duchowa dla setek tysięcy katolików w Polsce, którzy dzięki temu wsparciu mogą zapoznać się z Orędziem Fatimskim i odpowiedzieć na apele Najświętszej Maryi Panny.

Apostolat Fatimy to:


- licząca ponad 37 tysięcy osób rodzina katolików zaangażowanych w propagowanie Orędzia Fatimskiego;

- ludzie głęboko wierzący i oddani patrioci, dla których los Ojczyzny nie jest obojętny;
- gorliwi uczniowie nauk Chrystusa Pana wypełniający Jego przykazanie brzmiące: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.

Chcę zostać Apostołem Fatimy


WIADOMOŚCI
Beatyfikacja siostry Łucji - koniec procesu beatyfikacyjnego. Co zrobi Watykan?
Data publikacji: 2017-02-14 13:41:00

Ważna informacja z Portugalii – pomyślnie zakończono diecezjalną fazę procesu wynoszenia na ołtarze siostry Łucji dos Santos – jednej z trojga pastuszków fatimskich, którym Matka Boża objawiła się w 1917 roku. Uroczystość kończąca etap diecezjalny i zarazem zapowiadająca etap watykański odbyła się w klasztorze świętej Teresy w portugalskiej Coimbrze.   Do Stolicy Apostol...

Najnowszy numer Przymierza z Maryją już dostępny
Data publikacji: 2017-02-03 15:30:00

Do rąk czytelników dociera właśnie najnowszy 92. numer dwumiesięcznika Przymierze z Maryją. Jako, że na 2017 r. przypada 100. rocznica Fatimskiego Orędzia, dlatego właśnie to ważne wydarzenie stało się głównym tematem styczniowo-lutowej edycji pisma przygotowywanego przez zespół redakcyjny Bogusława Bajora.   Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Fatimskie orędzie nie straciło ...


OBJAWIENIA FATIMSKIE

Tajemnice fatimskie

Matka Boża podczas objawień w 1917 roku przekazała trojgu pastuszkom trzy tajemnice, zwane tajemnicami fatimskimi. Poniżej przedstawiamy ich treść spisaną przez siostrę Łucję. Pierwsza część Tajemnicy: wizja piekła Blask zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze, jak przezroczyste rozżarzone do czerwoności węgle,...

Cud Słońca

13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się trojgu portugalskim pastuszkom. Dzieciom towarzyszył ogromny tłum. Ludzie pobożni przyszli z nakazu sumienia, inni ze zwykłej ciekawości. Niektórzy znaleźli się tam z obowiązku służbowego. Trzy miesiące wcześniej Maryja zapowiedziała: W październiku powiem wam, kim jestem i czego chcę oraz dokonam cudu,...