||||||||||||
2014-10-29 12:04
Rożaniec - skuteczna modlitwa

Rożaniec - skuteczna modlitwa

Pośród różnych i bardzo pożytecznych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce Różaniec. Ten sposób modlitwy, nazwany przez niektórych „Psałterzem Najśw. Maryi Panny”, albo „Skrótem Ewangelii i streszczeniem życia chrześcijańskiego”, tymi słowy jedynie określa i gorąco zaleca Poprzednik Nasz, śp. Leon XIII: „Wspaniały wieniec z Pozdrowienia Anielskiego uwity, Modlitwą Pańską przeplatany, z obowiązkiem rozmyślania złączony, najpiękniejszy sposób modlitwy... i do zdobycia żywota wiecznego szczególnie skuteczny”. 

2014-10-27 10:27
Ks. Piotr Skarga sługą Bożym – rusza proces beatyfikacyjny

Ks. Piotr Skarga sługą Bożym – rusza proces beatyfikacyjny

Za zgodą watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i metropolity krakowskiego rozpocznie się proces beatyfikacyjny wybitnego kaznodziei i jezuity ks. Piotra Skargi SJ – poinformował prowincjał krakowskich jezuitów o. Jakub Kołacz SJ. Pierwsza, uroczysta sesja odbędzie się 8 grudnia w Domu Arcybiskupów Krakowskich.

2014-10-23 16:06
Sumienie jest głosem Pana Boga

Sumienie jest głosem Pana Boga

Pewnie zauważyliśmy, że w ostatnim czasie dużo mówi się o sumieniu. Bardzo dużo czasu poświęcono w różnych środkach masowego przekazu krytyce lekarzy, którzy ośmielili się podpisać tzw. klauzulę sumienia. Może warto przypomnieć najważniejsze wiadomości o roli sumienia w życiu człowieka i co Kościół na ten temat podaje do wierzenia.

2014-10-20 16:56
Wspomnienie św. Faustyny a świadectwa miłosierdzia

Wspomnienie św. Faustyny a świadectwa miłosierdzia

W niedzielę 5. października obchodziliśmy wspomnienie św. Faustyny, siostry zakonnej, mistyczki, do której zwrócił się Jezus Chrystus z wielką misją przypomnienia i propagowania Bożego miłosierdzia. Przy okazji tej ważnej rocznicy warto się zastanowić, jak bardzo Polacy żyją w zgodzie z hasłem: „Jezu, ufam Tobie”.

2014-10-16 16:07
Różaniec - najcenniejsza z modlitw

Różaniec - najcenniejsza z modlitw

Nie ma drugiego tak autentycznie katolickiego i popularnego nabożeństwa maryjnego jak Różaniec Najświętszej Maryi Panny. I nie istnieje drugie nabożeństwo, jak to wyjawiła Maryja wielu swym sługom, które byłoby równie miłe Jej Niepokalanemu Sercu. 

2014-10-13 11:50
Niepokalane Serce Maryi Zwycięży!

Niepokalane Serce Maryi Zwycięży!

Fatimskie orędzie nie ogranicza się do ukazywania zagrożenia. Mówi także, w jaki sposób go uniknąć: nie umierając, ani tym bardziej nie zostając komunistą, lecz wypełniając wolę Boga i rozważając przesłanie Jego Matki. Nie zapominajmy także, iż jednym z warunków jest poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi na warunkach, o jakie Ona sama prosiła.

2014-10-07 13:58
Dzięki Różańcowi wybłagano zwycięstwo pod Lepanto

Dzięki Różańcowi wybłagano zwycięstwo pod Lepanto

W drugiej połowie XVI wieku muzułmańskie imperium tureckie, powodowane nienawiścią do wiary katolickiej i nieokiełznaną chęcią nowych podbojów terytorialnych, niebezpiecznie zagrażało europejskiemu chrześcijaństwu. Usiłowania te napotkały silny i skuteczny opór ze strony nieustraszonego męża zasiadającego wówczas na tronie papieskim – świętego Piusa V.

2014-10-01 12:42
Październik miesiącem różańca

Październik miesiącem różańca

W październiku Kościół szczególnie zachęca do włączenia się w modlitwę różańcową. Modlitwa ta kontynuuje tradycje pobożności monastycznej, stając się przez stulecia środkiem uświęcenia, pomocy i obrony.

2014-09-29 12:36
Szkaplerz św. Michała Archanioła

Szkaplerz św. Michała Archanioła

Szkaplerz może przypomnieć o walce. O człowieka walczy Bóg, ale i szatan. Jak wielki musi być człowiek, gdy połączy się z Bogiem i gdy w Nim spocznie „nasze serce”. I jakże może być zdeprawowany i przegrany, gdy jego serce spocznie w sidłach zła.

2014-09-07 09:46
Świętość dla każdego

Świętość dla każdego

Grób bł. Anieli Salawy w Krakowskim kościele franciszkanów nieustannie przystrojony jest świeżymi kwiatami. Przy grobie bł. Anieli Salawy co chwilę ktoś przyklęka. Kult "Bożej służącej" żyje, a przykład jej życia najwyraźniej wciąż pociąga. Bł. Aniela uczy bowiem, że wszyscy możemy być święci.


APOSTOLAT FATIMY

apostolat w czasie pielgrzymki do FatimyParę słów o naszej wspólnocie

Apostolat Fatimy jest formą zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej Fatimskiej.

Szerzenie apostolatu jest wypełnianiem przykazania Jezusa Chrystusa, obowiązującego wszystkich katolików:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15).
Więcej
ŚWIADECTWA APOSTOŁÓW FATIMY
Dodane przez: Sławomir Piotr Richter, ŻUKOWO
2014-10-29 19:41:00

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym pozdrowić wszystkich członków Apostolatu Fatimy oraz Prezesa Instytutu Ks. Piotra Skargi, Pana Sławomira Olejniczaka. Chciałbym bardzo podziękować za wszystkie upominki, a zwłaszcza za przep...

Dodane przez: Bogusław

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Od kilku lat jestem Apostołem Fatimy, ale do tej pory, choć z dużą sympatią i podziwem, zachowywałem się biernie wobec wielu Waszych akcji. Powodem, dla którego, ośmieliłem się napisać ten list, by...