|||||||||||||
2014-12-15 16:09
Historia Litanii loretańskiej

Historia Litanii loretańskiej

Każdego roku podczas nabożeństw majowych w polskich kościołach i kapliczkach rozbrzmiewa Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Litanie ku czci Matki Najświętszej znane są już od średniowiecza. Ich autorzy wzorowali się na pochodzącej z końca VI w. Litanii do Wszystkich Świętych. 

2014-12-12 10:20
Niewygodny dla wielu

Niewygodny dla wielu

Myślę, że dziś, kiedy Sługa Boży ks. Piotr Skarga patrzy na to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie, stanąłby z matejkowskimi wyciągniętymi do góry dłońmi i wołałaby: „Narodzie, opamiętaj się! I nie dziel się! Jednocz się! W jedności siła, w nienawiści ruina” - mówi w rozmowie z pch24 ks. Krystian Biernacki SJ, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ.

2014-12-08 12:22
Bez grzechu poczęta, Panna Maryja

Bez grzechu poczęta, Panna Maryja

Dzisiejsza uroczystość Niepokalanego Poczęcia przywodzi na myśl wydarzenie, o którym wybitny teolog Emilio Campana pisał na początku XX stulecia: Historia nie zarejestrowała innego (zdarzenia), które wzbudziłoby tak żywy entuzjazm dla Królowej Niebios, jak ogłoszenie Jej całkowitego braku skazy. Dokładnie 160 lat temu, 8 grudnia 1854 roku, papież bł. Pius IX bullą Ineffabilis Deus ogłosił uroczyście dogmat wiary mówiący, że Maryja – Matka Jezusa Chrystusa, już w momencie poczęcia była wolna od zmazy grzechu pierworodnego.

2014-12-01 11:47
Nasze przeżywanie adwentu

Nasze przeżywanie adwentu

Wieczory coraz dłuższe, zmrok zapada coraz wcześniej, często też powieje zimowym chłodem. To znak, że zaczyna się adwent... Adwent, od łacińskiego słowa "adventus", oznacza przybycie, przyjście. Co roku rozpoczynamy ten okres roku liturgicznego pod koniec listopada albo na początku grudnia. Od czego to zależy? Otóż pierwszą niedzielą adwentu jest ta niedziela, która jest bliższa 30 listopada, czyli święta św. Andrzeja Apostoła.

2014-11-27 12:54
Ratunek dla świata

Ratunek dla świata

Dokładnie 182 lata temu, 27 listopada 1830 roku w paryskim klasztorze Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Rue du Bac 140, skromnej nowicjuszce, Katarzynie Laboure, ukazała się Najświętsza Maryja Panna, która poleciła jej wybić i rozpowszechnić objawiony przez Nią Cudowny Medalik. Maryja szybko wyjaśniła swoje intencje: Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi.

2014-11-26 13:55
Pokorna Maryja zawsze odnosić będzie zwycięstwa

Pokorna Maryja zawsze odnosić będzie zwycięstwa

Bóg położył nie tylko jedną nieprzyjaźń, ale wiele, nie tylko pomiędzy Maryją i szatanem, ale pomiędzy potomstwem Najświętszej Dziewicy a potomstwem szatana. To znaczy, iż Bóg położył nieprzyjaźń i wewnętrzną odrazę między prawdziwymi dziećmi i sługami Najświętszej Panny a dziećmi i niewolnikami szatana. Nie miłują się oni wzajemnie i nie ma między nimi żadnej łączności wewnętrznej. 

2014-11-14 13:29
Maryja, łaski pełna. O historii kultu Matki Bożej

Maryja, łaski pełna. O historii kultu Matki Bożej

Pismo Święte, oprócz tego, że przedstawia Maryję jako wzór życia duchowego, zawiera także wskazówkę praktyczną, którą każdy chrześcijanin powinien przyjąć: mianowicie chodzi o cześć, jaka jest Jej należna, zgodnie z Jej własnymi proroczymi słowami: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia – mówi dla portalu PCh24.pl o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, przeor klasztoru w Lublinie.

2014-11-07 17:01
Rekordowy nakład kalendarza ”365 dni z Maryją”

Rekordowy nakład kalendarza ”365 dni z Maryją”

Najpopularniejszy polski kalendarz ścienny powraca! Nakładem Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi ukazało się nowe wydanie wyjątkowego znaku obecności Fatimskiej Pani w polskich domach. Zeszłorocznej jesieni kalendarz trafił do ponad 930 tysięcy polskich rodzin, w tym roku ich liczba przekroczy 1 160 000!

2014-10-29 12:04
Rożaniec - skuteczna modlitwa

Rożaniec - skuteczna modlitwa

Pośród różnych i bardzo pożytecznych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce Różaniec. Ten sposób modlitwy, nazwany przez niektórych „Psałterzem Najśw. Maryi Panny”, albo „Skrótem Ewangelii i streszczeniem życia chrześcijańskiego”, tymi słowy jedynie określa i gorąco zaleca Poprzednik Nasz, śp. Leon XIII: „Wspaniały wieniec z Pozdrowienia Anielskiego uwity, Modlitwą Pańską przeplatany, z obowiązkiem rozmyślania złączony, najpiękniejszy sposób modlitwy... i do zdobycia żywota wiecznego szczególnie skuteczny”. 

2014-10-27 10:27
Ks. Piotr Skarga sługą Bożym – rusza proces beatyfikacyjny

Ks. Piotr Skarga sługą Bożym – rusza proces beatyfikacyjny

Za zgodą watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i metropolity krakowskiego rozpocznie się proces beatyfikacyjny wybitnego kaznodziei i jezuity ks. Piotra Skargi SJ – poinformował prowincjał krakowskich jezuitów o. Jakub Kołacz SJ. Pierwsza, uroczysta sesja odbędzie się 8 grudnia w Domu Arcybiskupów Krakowskich.


APOSTOLAT FATIMY

apostolat w czasie pielgrzymki do FatimyParę słów o naszej wspólnocie

Apostolat Fatimy jest formą zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej Fatimskiej.

Szerzenie apostolatu jest wypełnianiem przykazania Jezusa Chrystusa, obowiązującego wszystkich katolików:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15).
Więcej
ŚWIADECTWA APOSTOŁÓW FATIMY
Dodane przez: Stefan, woj. warmińsko-mazurskie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica! Chciałbym na początku podziękować Wam za wszystko, co otrzymuję od Was, a nie sposób już tego wymienić, tak bowiem jest wiele. Wszystkie te publikacje: „Przymierze z Maryją...

Dodane przez: Maciej z Wołczyna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Tak naprawdę miałem zrezygnować z uczestnictwa w Apostolacie Fatimy i to nie dlatego, że straciłem wiarę, nie z powodu Waszego niedopatrzenia, po prostu, rok temu, kiedy zdecydowałem się na uczestnict...