Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Modlitwy fatimskie

 

Kliknij na tytuł modlitwy, aby zobaczyć jej treść. Jeśli chcesz ofiarować swoją modlitwę w konkretnej intencji i podzielić się nią z innymi modlącymi, skorzystaj ze strony INTENCJONARZ.

Modlitwa do odmawiania po każdej dziesiątce Różańca św.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwa wynagradzająca

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają.

Modlitwa wynagradzająca

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen.

Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiar)

O Jezu z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników, pragnę Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi.

Litania do bł. Franciszka (Franciszek został kanonizowany 13 maja 2017 w Fatimie przez papieża Franciszka. Czekamy na oficjalny tekst litanii do św. Franciszka)

Chryste, eleison,

Kyrie, eleison.

 

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo -módl się za nami.

 

Błogosławiony Franciszku - módl się za nami.

Pastuszku, grający w górach Bogu na fujarce i śpiewający Mu własne pieśni - módl się za nami.

Zachwycający się "latarnią Pana Jezusa" - wschodzącym i zachodzącym słońcem

Litościwy dla ptaków, z którymi dzieliłeś się chlebem

Bardzo współczujący cierpiącym i chorym

Zawsze uśmiechnięty i uprzejmy dla wszystkich

Sprawiający innym radość, także własnym kosztem

Umiejący bawić się ze wszystkimi, którzy tego potrzebowali

Ustępliwy i posłuszny dorosłym, a nawet dzieciom

Unikający złego i gorszącego towarzystwa

Szukający samotności, by lepiej się modlić i rozmyślać o Bogu

Pełen zachwytu i szczęścia płynącego ze spotkań z Aniołem Pokoju

Umocniony Krwią z kielicha Anioła

Rozradowany widokiem Pani z nieba

Poznający Trójcę Świętą w świetle wychodzącym z rąk Maryi

Kochający Boga bardziej, niż własnych rodziców

Bardzo kochający Jezusa, widzianego w świetle we własnym sercu

Posłuszny słowom Pani z nieba, słyszanym i przekazanym ci przez dziewczynki

Szczęśliwy z wiadomości, że wiele Różańców może zaprowadzić cię do nieba

Wstrząśnięty wizją męki grzeszników w piekle

Cierpiący na widok smutku Pana Jezusa i Maryi z powodu grzechów ludzkich

Pocieszycielu zasmuconego Boga oraz Matki Bożej

Ofiarujący modlitwy i umartwienia za grzechy popełnione przeciwko Maryi

Ponoszący ofiary za Ojca Świętego

Cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia dopuszczone przez Boga

W duchu ofiary nigdy nie grymaszący przy jedzeniu

Z miłości do Jezusa oraz do grzeszników cierpiący samotność w więzieniu

Wyrzekający się jedzenia, by złożyć z tego ofiarę Bogu

W strasznym upale wyrzekający się wody za nawrócenie grzeszników

Z miłości do Boga rezygnujący się śpiewania piosenek

Straszony w jaskini przez szatana, który cię nienawidził za twoje modlitwy

Modlący się o odwagę dla Hiacynty w więzieniu

Wypraszający ludziom łaski przez cichą samotną modlitwę w kościele

Otoczony w chorobie ludźmi, którzy czuli się przy tobie "jak w kościele"

Otrzymujący od Boga łaski poprawy życia, zgody i zdrowia dla proszących o nie

Pełen radości płynącej z przyjścia do ciebie Jezusa w Komunii świętej

Spragniony oglądania Pana Jezusa w niebie

Tęskniący za Matką Bożą

Z wielką pogodą ducha, a nawet zadowoleniem znoszący ostatnią chorobę

Gotów wszystko wycierpieć, by osiągnąć niebo

Pragnący w niebie sprawiać radość Bogu

Żegnający się słowami: ,,Do widzenia w niebie!"

Wypraszający nam w niebie łaskę świętości

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -zmiłuj się nad nami.

 

 

Módl się za nami, błogosławiony Franciszku,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Boże, który wybrałeś sobie, jak niegdyś w Betlejem, prostego i pokornego pastuszka, bł. Franciszka, na powiernika tajemnic nieba, daj nam, prosimy, jak on uświęcić się szybko w szkole Maryi. Niech i nasze serca, przeniknięte Twoim światłem i łaską, staną się wrażliwe na najmniejsze zło i spragnione prawdziwego dobra. Tego dobra, które - nieraz za wielką cenę cierpień, wyrzeczeń i modlitw - trzeba zdobywać dla siebie i dla innych, byśmy wspólnie cieszyli się jego pełnią w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

Amen.

Litania do bł. Hiacynty (Hiacynta została kanonizowana 13 maja 2017 w Fatimie przez papieża Franciszka. Czekamy na oficjalny tekst litanii do św. Hiacynty)

Kyrie, eleison,

Chryste, eleison,

Kyrie, eleison.

 

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiona Hiacynto - módl się za nami

Wierna przyjaciółko dzieci na ziemi i w niebie - módl się za nami

Przewodniczko dzieci w ich zabawach

Ucząca dzieci o Bogu i modlitw do Niego

Ciesząca się miłością i szacunkiem dzieci i dorosłych

Roztaczająca wokół siebie atmosferę niewinności i szczerości

Mała tancerko, tańcząca nawet w więzieniu

Zachwycona pięknem księżyca - "lampy Matki Boskiej", słońca - "lampy Jezusa" oraz gwiazd - "lamp aniołów"

Pieśniami na pastwisku czcząca Maryję

Naśladująca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rękach

Pilnie ucząca się wszystkiego, co dotyczy Boga

Unikająca brzydkich rzeczy, których nie lubi

Dzieciątko Jezus Pokonująca w sobie wady dąsania się i chciwości

Pokorna w przyznawaniu się do winy

Ze łzami i pocałunkami współczująca Jezusowi cierpiącemu na krzyżu

Naśladująca aniołki w rzucaniu kwiatów przed Jezusem

Z czołem przy ziemi, aż do zmęczenia powtarzająca modlitwę Anioła

Zachwycona pięknem i dobrocią Pani z nieba

W wyjątkowy sposób kochająca Matkę Boską i Jej Niepokalane Serce

Ciesząca się obietnicą Maryi, że wkrótce weźmie cię do nieba

Przerażona wizją piekła i płonących w nim grzeszników

Często zamyślona nad tajemnicą cierpienia bez końca za grzechy

Pomysłowa w szukaniu okazji do składania Bogu ofiar z cierpień i wyrzeczeń

Która oddawałaś jedzenie biednym, by głód ofiarować za nawrócenie grzeszników

Która za nawrócenie ludzi nie piłaś wody w wielkim upale, mimo bólu głowy

Która ofiarowałaś Jezusowi swój pobyt w więzieniu i inne cierpienia za Ojca Świętego

Która umiałaś zrezygnować z tańców i zabaw z miłości do Jezusa

Która ofiarowałaś Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z węzłami

Która znosiłaś za grzeszników ból od parzących pokrzyw i gorzki smak żołędzi

Która przyjmowałaś w duchu ofiary trud długich przesłuchiwań przez księży

Która wyrzekałaś się słodkich owoców nawet w chorobie

Która ofiarowałaś za nawrócenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubiłaś

Która znosiłaś cierpliwie za grzeszników straszne bóle w płucach

Która potrafiłaś ofiarować Bogu bezsenne noce, znosząc ból w jednej pozycji ciała

Która bardzo cierpiałaś z powodu odejścia do nieba ukochanego Franciszka

Która zgodziłaś się na propozycję Matki Boskiej pójścia do dwóch szpitali

Która znosiłaś bez skargi bolesne opatrunki

Która ofiarowałaś Bogu męczące odwiedziny ludzi

Która przyjęłaś samotną śmierć za nawrócenie grzeszników

Pocieszycielko Łucji oraz innych smutnych i płaczących

Umiejąca rozwiązywać kłopoty ufną modlitwą, nieraz złączoną ze łzami

Niezwykle gorliwa w odmawianiu Różańca

Wypraszająca u Boga wyzdrowienie chorym

Rozmiłowana w długich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem

Kochająca Jezusa za tak wiele udzielonych ci łask

Często modląca się z "ogniem" w sercu słowami: ,,0 mój Jezu, kocham Cię!"

Tak bardzo tęskniąca za przyjściem Jezusa w Komunii świętej

Lubiąca rozmyślać samotnie o Bogu i Jego tajemnicach

Pouczona przez Matkę Bożą o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie

Modląca się o czystość zwłaszcza księży i zakonników

Upominająca grzeszników

Od czasu objawień przeniknięta wielką tęsknotą za niebem

Pragnąca wszystkich ludzi wprowadzić do nieba

Pragnąca śpiewać w niebie ulubione pieśni i modlitwy

Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu

Znająca godzinę swojej śmierci i dobrze do niej przygotowana

Za dobre życie wzięta do nieba przez Maryję

Orędowniczko przed tronem Boga w naszym życiu i przy śmierci

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, błogosławiona Hiacynto,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że bł. Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzała do nieba, stając się lilią czystości i apostołką grzeszników, za których potrafiła ofiarować Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypełnić nasze powołanie, osiągając niebo i innym dopomagając wejść do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

Amen.