Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 25 Feb 2017 by Administrator

Najnowszy numer Przymierza z Maryją już dostępny
Najnowszy numer Przymierza z Maryją już dostępny

Do rąk czytelników dociera właśnie najnowszy 92. numer dwumiesięcznika Przymierze z Maryją. Jako, że na 2017 r. przypada 100. rocznica Fatimskiego Orędzia, dlatego właśnie to ważne wydarzenie stało się głównym tematem styczniowo-lutowej edycji pisma przygotowywanego przez zespół redakcyjny Bogusława Bajora.

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Fatimskie orędzie nie straciło na swej aktualności. W roku jubileuszowym będziemy je analizować z nadzieją, że nie tylko pomoże nam samym wzrastać w wierze, ale także skaże metody skutecznego apostołowania w środowiskach, w których żyjemy na co dzień.

Ten namysł nad Orędziem Fatimskim rozpoczynamy w tym numerze od artykułu redaktora naczelnego „Przymierza z Maryją” Bogusława Bajora, który wprowadza nas w tematykę jubileuszową.

Zamieszczamy także wywiad z katolickim pisarzem Antonio Borellim, w którym podkreślona zostanie rola kary w przesłaniu powierzonym przez Bogurodzicę trójce dzieci oraz wskazane zostaną historyczne uwarunkowania współczesnego kryzysu.

W „Przymierzu z Maryją”  znajdą Państwo również szereg tekstów opisujących wydarzenia historyczne, nasze tradycje i obyczaje. Nie zabrakło także indywidualnych świadectw naszych czytelników.


To tylko kilka z wielu interesujących artykułów, które znajdują się w najnowszym numerze pisma.

 

Gorąco zachęcamy do lektury

 

Aby zostać korespondentem i otrzymywać „Przymierze z Maryją” do swojego domu wystarczy wejść na stronę - zostań czytelnikiem