Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 13 May 2017 by Administrator

Papież podczas modlitwy różańcowej w Fatimie: Jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być maryjni
Papież podczas modlitwy różańcowej w Fatimie: Jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być maryjni

Podczas wieczornego czuwania na placu przed bazyliką Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, papież Franciszek odmówił wraz z wiernymi modlitwę różańcową. „Z Chrystusem i Maryją trwamy w Bogu.

 

Istotnie, „jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być maryjni, czyli musimy uznać zasadniczą, istotną i opatrznościową relację łączącą Matkę Bożą z Jezusem, która otwiera nam drogę prowadzącą nas do Niego” – mówił Ojciec Święty Franciszek przywołując fragment kazania papieża Pawła VI z 1970 roku.

 

Wieczorne spotkanie modlitewne z wiernymi rozpoczęło się od wjazdu Ojca Świętego przed Kaplicę Objawień, gdzie przez długą chwilę papież modlił się w milczeniu, stojąc przed figurą Matki Bożej Fatimskiej. Towarzyszył temu śpiew chóru, który wykonał po łacinie pieśń na rozpoczęcie. Następnie pobłogosławił on świece, które - zapalone - trzymali w rękach zebrani wierni. Następnie papież Franciszek zwrócił się do wszystkich zebranych na placu przed sanktuarium i przypomniał rolę i miejsce Maryi w Kościele. Podkreślił również znaczenie miłosierdzia Bożego, które - jak zaznaczył - jest większe od grzechu i kary za niego.

Podczas modlitwy różańcowej odmawiano i rozważano tajemnice radosne. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario odmawiano łącznie w 10 językach, kolejno po portugalsku, arabsku, hiszpańsku, ukraińsku, włosku, koreańsku, angielsku, francusku, niemiecku i polsku. Wprowadzeniem do każdej tajemnicy było odczytanie przez portugalskiego kapłana fragmentu Ewangelii, odnoszącego się do tytułu poszczególnych tajemnic, a na zakończenie chór śpiewał stosowny hymn. Na ogromnym placu przed bazyliką Matki Bożej Różańcowej, razem z papieżem modliło się kilkaset tysięcy pielgrzymów z całego świata.

 

Po zakończeniu modlitwy różańcowej, Ojciec Święty opuścił główny plac, na którym tuż po jego odjeździe, rozpoczęła się procesja ze świecami z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na jej czele szli kardynałowie i biskupi towarzyszący papieżowi w tej wizycie.