Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 30 May 2017 by Administrator

Sławomir Skiba w TV Republika: Przepowiednia Matki Bożej wciąż aktualna.
Sławomir Skiba w TV Republika: Przepowiednia Matki Bożej wciąż aktualna.

Sławomir Skiba, redaktor naczelny „Polonia Christiana”, 26 maja był gościem w popołudniowym programie Telewizji Republika. W swoim wystąpieniu podkreślił, że przepowiednia Matki Bożej w Fatimie sprzed stu lat nie została jeszcze wypełniona. Redaktor Skiba przedstawił również założenia akcji billboardowej związanej z rocznicą Objawień Fatimskich.

 

– Maryja w 1917 r. weszła realnie w historię zlaicyzowanego kraju, wrogiego religii, jakim wówczas była Portugalia. Matka Boża wychodzi z przesłaniem do pojedynczych ludzi i całych społeczeństw. Zapowiada też kary, bo ludzkość odeszła od Pana Boga, całe państwa są wrogo nastawione do religii katolickiej. Stąd słowa o nawróceniu Rosji. Przesłanie fatimskie jest przesłaniem dla pojedynczych osób i całych narodów – mówił na antenie Telewizji Republika redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana”. Podkreślił przy tym, że wiele wskazuje na to, że przepowiednia fatimska nie została jeszcze wypełniona. Skiba zwrócił również uwagę na to, że przesłanie zawarte w objawieniach Matki Bożej w Fatimie jest przesłaniem mającym na celu restaurację cywilizacji chrześcijańskiej.

 

– Matka Boża w Fatimie w trzeciej części objawień pokazuje dzieciom tę scenę tzw. wielkiego powrotu, kiedy ludzie na czele z papieżem, biskupami i osobami duchownymi wchodzą na wielką górę, na której stoi krzyż. Wszyscy przechodzą przez na wpół zrujnowane miasto. W objawieniu jest scena gdy pod ramionami krzyża, anioły trzymają kryształowe puchary, do których zbierają krew męczenników, którą skrapiają dusze zbliżające się do Boga. To znaczy oddalona od Pana Boga ludzkość zbliża się i dzieje się to poprzez krew męczenników. Kiedy dzisiaj popatrzymy na wydarzenia związane z tą falą islamizacji, agresywnych wystąpień islamskich i aktów barbarzyństwa to widzimy, że coraz bardziej na naszych oczach ta wizja męczeństwa chrześcijan się dopełnia i staje się coraz bardziej realna, również na Europejczyków – powiedział Sławomir Skiba. 

 

Gość programu nawiązał także do akcji billboardowej przygotowanej przez Instytut im. ks. Piotra Skargi, która przypomina o setnej rocznicy objawień w Fatimie i zwraca uwagę na aktualność tego przesłania.

– Takie akcje jak nasze są skierowane do poszczególnych osób, ponieważ chodzi o nawrócenie serc, ale również nawrócenie całego społeczeństwa. Nasz naród choć deklaruje w większości, że jest katolicki, to jednak po takich wydarzeniach jak „czarne marsze” widzimy, że często wielu katolikom brakuje świadomości – mówił Sławomir Skiba.

 

Redaktor naczelny „Polonia Christiana” zwrócił również uwagę na to, że Rosja nadal się nie nawróciła, ponieważ samo odejście od komunizmu nie można nazwać nawróceniem. Dodał, że nie osiągnięto nawet poziomu minimum tzn. „nawrócenia” na prawosławie, nie mówiąc już o pełnym nawróceniu. Podkreślił, że w Rosji współczynnik dokonywania aborcji jest najwyższy na świecie, a mieszkańcy są dotykani plagą pijaństwa. Skiba dodał również, że istnieją poważne wątpliwości co do tego czy Rosja została poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. Przypomniał, że w ostatnich dnia zaapelował o ten akt kard. Raymond Burke. – Rosja nie jest dziś krajem religijnym, wbrew temu co deklaruje Kreml. Religijność jest na bardzo niskim poziomie i wynosi kilka procent. Cały czas czekamy na spełnienie obietnic Matki Bożej – mówił Skiba. Następnie dodał, że nie dojdzie do tego bez dużych „turbulencji na świecie”.

 

 

Źródło: PCh24.pl