Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Kalendarium


1907

22 marca

W Aljustrel rodzi się Łucja Santos.

 

1908

11 czerwca

W Aljustrel przychodzi na świat Franciszek Marto.

 

1910

11 marca

Narodziny Hiacynty Marto (Aljustrel).

 

1916

Pierwsze objawienie (wiosną lub latem) anioła w Loca do Cabeço: Anioł Pokoju uczy dzieci modlitwy za wszystkich niewierzących w Boga.

Drugie objawienie (latem) przy studni: Anioł wzywa dzieci do składania ofiar ze swych codziennych cierpień.

Trzecie objawienie w Loca do Cabeço: Kilka tygodni później Anioł objawia się po raz trzeci, ucząc małych wizjonerów modlitwy uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie i udzielając im Komunii Świętej.

 

1917

13 maja

Pierwsze objawienie Matki Bożej, łaski dostępują: dziesięcioletnia Łucja i jej kuzyni: dziewięcioletni Franciszek wraz ze swą siedmioletnią siostrą Hiacyntą.

Maryja zapewnia, że przychodzi z Nieba i prosi dzieci by odmawiały Różaniec, prosząc o pokój dla świata.

 

13 czerwca

Drugie objawienie. Matka Najświętsza ponawia prośbę o odmawianie Różańca i nakazuje dzieciom uczyć się czytać. Maryje chce by dzieci rozpowszechniały wśród ludzi nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.

 

13 lipca

Trzecie objawienie połączone z wizją piekła i ukazaniem roli nabożeństwa do Niepokalanego Serca. Dzieci doznają tajemniczej wizji (trzeciej części tajemnicy fatimskiej), której istota pozostanie ukryta aż do 2000 r.

Maryja zapewnia: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
 

13 sierpnia

Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora. Maryja daje zgromadzonym pielgrzymom znak swego przybycia, jednak się nie ukazuje.

 

19 sierpnia

W Valinhos ma miejsce czwarte objawienie, w którym Matka Boża prosi o modlitwę różańcową i złożenie ofiary wynagradzającej za grzeszników. Obiecuje uczynić wielki cud.

 

13 września

Piąte objawienie. Maryja zapewnia, że Bóg jest zadowolony z modlitw i ofiar składanych przez dzieci.

 

13 października

Szóste objawienie. Matka Najświętsza przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa. Wzywa ludzi, by nie obrażali Boga, a na znak prawdziwości swych objawień na oczach blisko stu tysięcy ludzi czyni cud, zwany „cudem słońca”.

 

1919

4 kwietnia

W Aljustrel umiera Franciszek Marto.

 

28 kwietnia

Rozpoczęcie budowy kaplicy w miejscu objawień.

 

19 czerwca

Zakończenie budowy Kaplicy Objawień

 

1920

20 lutego

W Lizbonie umiera Hiacynta Marto.

 

1921

13 października

W Kaplicy Objawień odprawiona zostaje pierwsza Msza św.

 

1922

6 marca

Wrogowie Kościoła wysadzają Kaplicę Objawień dynamitem.

 

3 maja

Otwarcie procesu kanonicznego w sprawie autentyczności objawień w Fatimie.

 

13 maja

Wielka pielgrzymka wynagradzająca za świętokradzkie zburzenie Kaplicy Objawień. Pielgrzymi umieszczają na miejscu objawień figurę wyrzeźbioną przez Jose Thedima.

Powstanie kaplicy w miejscu objawień

 

1925

10 grudnia

Maryja ukazuje się Łucji w Pontavedra w Hiszpanii, wyjaśniając treść nabożeństwa pierwszych sobót i przekazując „wielką obietnicę Niepokalanego Serca”.

 

1926

2 października

Łucja wstępuje do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty.

 

1928

13 maja

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki w Fatimie.

 

1929

13 czerwca

W Tuy, w Hiszpanii, Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie przez Papieża Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i wyjaśnia sposób, w jaki ma on tego dokonać.

 

6 grudnia

Pius XI poświęca figurę Matki Bożej Fatimskiej dla Kolegium Portugalskiego w Rzymie.

 

1930

13 maja

Biskup diecezji Leiria-Fatima oficjalnie potwierdza wiarygodność objawień w Fatimie.

 

1931

13 maja

Portugalia zostaje poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. Ratuje to kraj przed toczącą się już w tym czasie wojną domową w Hiszpanii.

 

1938

24-25 stycznia

Na niebie ukazuje się zapowiedziany przez Maryję znak zbliżającej się II wojny światowej. Jest to łuna w postaci polarnej zorzy dostrzegalnej w całej Europie.

 

1940

2 grudnia

Łucja w liście do Papieża zapewnia, że każdy kraj, który poświęci się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzyma niezwykłe łaski.
 

8 grudnia

Portugalia odnawia swe poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi i zachowuje neutralność podczas całej II wojny światowej.

 

1941

31 sierpnia

Łucja spisuje pierwszą i drugą część Tajemnicy Fatimskiej.

 

1942

8 grudnia

Pius XII dokonuje poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

1944

3 stycznia

Łucja spisuje trzecią część Tajemnicy Fatimskiej.

 

4 maja

Pius XII ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi.

 

13 maja

Dokonana zostaje koronacja figury Matki Bożej z fatimskiej Kaplicy Objawień.

 

8 sierpnia

Polska jako pierwszy po Portugalii kraj poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

1947

Powstanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.

 

1948

25 marca

Za specjalnym pozwoleniem Papieża Łucja wstępuje do klasztoru karmelitanek w portugalskiej Coimbrze.

 

1950

Powstanie Sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini i Zakopanem.

 

1951

1 maja

Dokonana ekshumacja szczątków doczesnych Hiacynty ujawnia iż jej ciało znajduje się w stanie nienaruszonym.

 

13 października

W Fatimie mają miejsce uroczystości zakończenia Roku Świętego. Legat papieski ks. kard. Tedeschini w obecności miliona wiernych opowiada o cudzie słońca, widzianym w Watykanie przez Piusa XII, ogłaszającego dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

 

1952

7 lipca

Pius XII kieruje list apostolski do ludów Rosji.

 

1953

7 października

Konsekracja bazyliki fatimskiej

 

1954

11 października

Pius XII w encyklice „Ad Caeli Reginam” zaleca, aby wierni w każde święto Maryi Królowej Świata odnawiali poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

1954

Listopad

Pius XII dekretem „Luce Suprema” nadaje kościołowi fatimskiemu tytuł bazyliki.

 

1962

13 grudnia

Jan XXIII ustanawia święto Matki Bożej Fatimskiej.

 

1964

21 listopada

Na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi i ofiarowuje sanktuarium w Fatimie Złotą Różę.

 

1967

13 maja

W adhortacji apostolskiej „Signum Magnum” Paweł VI zachęca wszystkich wiernych do ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

13 maja

Paweł VI udaje się z jednodniową pielgrzymką do Fatimy.

 

1975

13 maja

Biskupi portugalscy odnawiają akt poświęcenia Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

1978

5 maja

Figura Pani Fatimskiej, odbywająca światową pielgrzymkę, została skonfiskowana przez komunistyczne władze na warszawskim lotnisku.

 

1981

13 maja

Dokonano zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, dokładnie w dniu i godzinie pierwszego objawienia w Fatimie.

 

<