Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Dowiedz się więcej

 

Zamów bezpłatny pakiet z informacjami o Apostolacie Fatimy!

 

Otrzymasz w nim m.in. poświęcony przez kapłana koronkowy obrazek z Matką Bożą Fatimską oraz kolorową broszurę informacyjną. Dzięki niej poznasz bliżej naszą wspólnotę – dowiesz się więcej o historii, działaniach i pielgrzymkach duchowej rodziny Apostolatu.


Przeczytasz także o akcjach, które zmieniły (i nadal zmieniają!) oblicze naszej Ojczyzny. To dzięki ofiarności i zaangażowaniu dziesiątek tysięcy Apostołów Fatimy mogliśmy je przeprowadzić.

 


Jeśli jesteś osobą, która:

  • chce rozpowszechniać Orędzie Fatimskie,
  • pragnie nosić przy sobie wizerunek Matki Bożej Fatimskiej,
  • poszukuje dodatkowej wiedzy o Apostolacie Fatimy i Stowarzyszeniu im. Ks. Piotra Skargi,
  • oprócz korzystania z internetu, ceni publikacje drukowane,

-  nasz bezpłatny pakiet informacyjny jest właśnie dla Ciebie!

 

 

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.