Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 4 Jul 2018 by Administrator

Często modlę się o wstawiennictwo św. Rity w różnych sytuacjach życiowych. Bardzo chętnie podzielę się świadectwem cudownego wysłuchania mojej prośby u Pana, za wstawiennictwem Świętej Rity. Modląc się - prosiłam i błagałam, aby syn i synowa wzięli ślub kościelny i aby dziecko było ochrzczone w Kościele Katolickim po Chrześcijańsku (synowa wyznania prawosławnego).

Stało się to za wstawiennictwem św. Rity! Synowa przeszła na naszą wiarę, wzięli ślub i ochrzcili dziecko. Święta Rita ma wielką moc, którą obdarzył ją Bóg, jest naszą pośredniczką i wspiera nas! 

No tags added.