Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 16 Dec 2014 by Administrator

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica! 

Chciałbym na początku podziękować Wam za wszystko, co otrzymuję od Was, a nie sposób już tego wymienić, tak bowiem jest wiele. Wszystkie te publikacje: „Przymierze z Maryją”, „Polonia Christiana”, listy, dary, wszystko to bardzo pomaga mi w codziennym życiu. Zarówno tak w życiu osobistym, jak i głoszeniu chwały Bożej wokół mnie. Dziękuję również w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy podobnie jak ja odbierają tyle dobra z Waszej strony.
Całym sercem jestem z Wami. Całkowicie zgadzam się, że dobra, które otrzymujemy od Boga nie są dla nas jakimś prywatnym prezentem, a raczej darem przechodnim. Jest dla mnie sprawą oczywistą, że tymi dobrami musimy umieć dzielić się z innymi, bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga.
Myślę w tym miejscu o tych wszystkich publikacjach, broszurkach, które od Was otrzymuję i po przeczytaniu przez najbliższych puszczam w obieg. Na szczególną uwagę zasługuje ostatni skarb (w prawdziwym tego słowa znaczeniu), jakim jest książka „Różaniec – ratunek dla świata”. Zdaje się, że wszyscy o tym wiedzą, ale nie każdy ma tego pełną świadomość, co dzięki różańcowi i poprzez niego możemy zdobyć i zachować. Odmawiając go, najważniejsza jest chyba koncentracja umysłu, aby nie powtarzać wersów jak wyuczonego wierszyka. Ważne jest nasze zaangażowanie w medytację tajemnic różańcowych. Ze swojej strony staram się jakby przenieść w czasie i przestrzeni i być tam całym sobą, jakby w pobliżu Jezusa i Maryi i wraz z nimi przeżywać to wszystko. To jest kwestia motywacji, ale jakże nam ludziom, trudno jest nieraz na to zdobyć.
Oczywiście, pragnę gorąco, aby jak najwięcej ludzi poznało prawdę o różańcu, jego cudownym działaniu na wszystkie sfery naszego życia.
Zawsze, jak do tej pory, będę Was wspierał pod każdym względem i w każdej postaci. Dzięki Wam zwykli ludzie mają możliwość poznania więcej prawd o Bożym działaniu względem nas ludzi, poza Kościołem.
Z całego serca gorąco pozdrawiam Was wszystkich, którzy się do tego przyczyniacie i zapewniam o modlitwie za całą Waszą działalność każdego dnia. Niech nasza Pani z Fatimy da Wam wszystko, wszelkie łaski, abyście dalej tak budzili sumienia ludzi, jak do tej pory.

Z pokorą i poważaniem,

Stefan z woj. warmińsko-mazurskiego

 

No tags added.