Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 6 Jul 2021 by Paweł Momro

20 lat „Przymierza z Maryją”! Przedstawiamy niezapomniane 10 tematów z pisma
20 lat „Przymierza z Maryją”! Przedstawiamy niezapomniane 10 tematów z pisma

W tym roku swój wielki jubileusz obchodzi dwumiesięcznik dla rodzin katolickich „Przymierze z Maryją”. Pismo wydawane przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi na przestrzeni niemal 120 wydań poruszało tak wiele ciekawych i ważnych tematów, że nawet wybranie 10 najlepszych z nich okazuje się nie lada wyzwaniem. Ale podjęliśmy to wyzwanie...

„Przymierze z Maryją” – pismo z fenomenalnym nakładem 250 tys. egzemplarzy i licznym, wiernym gronem odbiorców

Pierwszymi redaktorami niewielkiego początkowo pisemka byli Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach. To wieloletni działacze i zarazem wiceprezesi wydawcy dwumiesięcznika - Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Wraz ze wzrostem popularności nowego pisma zwiększano jego objętość i rozszerzano tematykę. Po kilku latach funkcję redaktora naczelnego objął red. Bogusław Bajor. Dał się poznać jako gorliwy propagator kultu Maryjnego i szerokiego spojrzenia na objawienia Matki Bożej oraz tajemnice fatimskie. Znalazł też na łamach pisma miejsce dla większej liczby artykułów o wybitnych świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego („Święte wzory”), a także wprowadził obecny do dzisiaj cykl „Dlaczego Matka Boża płacze...”.

Zastępcą redaktora naczelnego pisma jest red. Adam Kowalik. Jego teksty wzbogacają w „Przymierzu” m.in. działy „Blask Kościoła”, „Pobożność Eucharystyczna”, czy wspomniane „Święte wzory”. To red. Kowalik występuje również – obok red. Bajora – w filmach promujących pismo na kanale YouTube Przymierze z Maryją TV.

Przez lata działalności swoje teksty w „Przymierzu” publikowali m.in. tacy autorzy jak: ks. Tomasz Dawidowski FSSP, ks. Adam Martyna, ks. Marcin Kostka FSSP, ks. Grzegorz Śniadoch IBP, ks. prałat Roman Kneblewski, o. Kazimierz Duda OCD, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Piotr Doerre, Roman Motoła, Michał Wikieł, Agnieszka Stelmach, Bogna Białecka, Jacek Pulikowski, Valdis Grinsteins, Krystian Kratiuk, Łukasz Karpiel, Łukasz Dankiewicz, Jerzy Wolak, Marcin Więckowski, Paweł Kot, Marcin Austyn. W gronie tym nie może dziwić liczny udział osób duchownych, gdyż stałą rubryką, szczególnie lubianą przez Czytelników, uczyniono „Słowo kapłana”.

Ale „Przymierze z Maryją” to nie tylko pismo. To także liczna korespondencja, jaką redakcja prowadzi z Czytelnikami, spotkania autorskie, programy telewizyjne, czy wreszcie udział członków redakcji w dużych wydarzeniach społecznych i religijnych o zasięgu ogólnopolskim, jak np. Kongres Konserwatywny.

Ponadczasowe tematy. Subiektywne TOP 10 z „Przymierza”

Nasze pismo co dwa miesiące otrzymuje ogromna rzesza Czytelników. Nakład „Przymierza z Maryją”, wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, przekracza obecnie 250 tysięcy egzemplarzy. Oznacza to, że jest większy od nakładu „Gościa Niedzielnego” (160 tys.) – największego na rynku komercyjnym pisma dla katolików. Warto zatem, choćby z uwagi na skalę działalności i wspomniane tradycje pisma sięgające już okresu dwóch dekad, przyjrzeć się bliżej tematyce poruszanej na łamach „Przymierza”.

Poniżej prezentujemy subiektywny wybór 10 najciekawszych tematów opublikowanych w „Przymierzu z Maryją”. Jest to niewielki ułamek spośród całej problematyki zawartej w aż 118. wydanych dotychczas numerach magazynu.

  • Męka Pańska według Całunu Turyńskiego (nr 9) – przełomowy i wyjątkowy tekst o Całunie Turyńskim, z którego można (a nawet trzeba!) korzystać w rozmowach z każdym niewierzącym lub powątpiewającym w autentyczność Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Do tej tematyki bezpośrednio nawiązał red. Bogusław Bajor w 118. numerze „Przymierza”.
  • Kościół zatryumfuje! (nr 116) – cykl artykułów o współczesnym kryzysie Kościoła i długowiecznej perspektywie jego zwycięstwa, w tym m.in. „Nie przemogą” Bogusława Bajora i „Kościół przetrwa ten kryzys” Krystiana Kratiuka. Cykl ten jest kontynuacją tematu Bramy piekielne Go nie przemogą! z 52. numeru pisma.
  • Potężna obrona w Różańcu świętym (nr 1) – temat otwierający całą historię „Przymierza z Maryją”, jego aktualność w obecnej sytuacji społeczno-politycznej nie podlega dyskusji.
  • Przestroga dla świata i Kościoła. Objawienia w Akita (nr 96) – omówienie objawień w Akita wraz z przedstawieniem tezy, iż są one przedłużeniem Maryjnej interwencji z Fatimy.
  • Mężczyzną i kobietą stworzył ich (nr 74) – zdecydowany osąd genderowej rewolucji w sferze języka i postrzegania płciowości wraz z przypomnieniem podstawowych, niezmiennych prawd o kobiecie i mężczyźnie.
  • Nie opuszczę Cię aż do śmierci (nr 98) – cykl tekstów o nierozerwalności małżeństwa i współczesnym kryzysie rodziny.
  • Fatima i Boże Miłosierdzie (nr 70) – dwa teksty nawiązujące do Orędzia Miłosierdzia Bożego oraz objawień Matki Bożej w Fatimie, pokazujące, jak mocno te dwa orędzia łączą się ze sobą, zarówno na gruncie teologicznej analizy ich treści, jak też i w życiu wielu znanych ludzi.
  • Takie będę Rzeczypospolite (nr 89) – numer poświęcony katolickiemu wychowaniu dzieci i młodzieży, zawierający m.in. artykuły „Wychowanie młodzieży to powołanie” oraz „Katolickie wychowanie dzieci – oto wzór!”.
  • Przed tak Wielkim Sakramentem... (nr 16) – artykuł o znaczeniu kultu Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w życiu Kościoła i każdego katolika. Nie zabrakło w nim odwołań do cudownych wydarzeń, dających światu dobitny znak obecności Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie.
  • Prawdziwy święty Mikołaj (nr 61) – historia życia i świętości biskupa z Miry. Opowieść niezwykle aktualna i potrzebna dla przypomnienia kolejnym pokoleniom dzieci, dorastających w świecie nachalnie promującym postać klauna spod znaku popularnego napoju gazowanego.

 

Redakcja Fatima.pl.


Galeria