Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 26 Oct 2021 by Paweł Momro

Kościół i Polska - wspólne losy i wielcy ludzie
Kościół i Polska - wspólne losy i wielcy ludzie

Dziś parę słów o polskich bohaterach w sutannach. To wielcy Polacy z różnych epok, połączeni silnym pragnienie służenia Ojczyźnie. Gdyby nie duchowa siła i wola działania polskich tytanów wiary, nasz duch narodowy mógłby do dziś tlić się jedynie pod panowaniem innych nacji.

Wojny światowe – świadectwa odwagi Piusa XI, Ignacego Skorupki i Maksymiliana Kolbe

Historię Kościoła Katolickiego w najtrudniejszych czasach naszej historii piszą imiona wielkich postaci, którym Polska zawdzięcza zachowanie tożsamości narodowej. W XX wieku nasz kraj doświadczył kolejno antypolskiej polityki naszych zaborców, brutalnej okupacji hitlerowskiej, której celem była eksterminacja elit i sprowadzenie Polaków do roli taniej siły roboczej, wreszcie równie brutalnej próby złamania polskich sumień przez militarną i ideologiczną inwazję sowieckiego komunizmu.

Gdy w 1920 roku bolszewicy znaleźli się pod Warszawą, spośród dyplomatów pozostał w stolicy jedynie nuncjusz papieski kard. Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, a do wysiłku zbrojnego i modlitewnego mobilizował wszystkie grupy społeczne abp Aleksander Kakowski. Wymownym znakiem podczas Cudu nad Wisłą stała się postawa ks. Ignacego Skorupki, który w krwawym boju pod Ossowem szedł na czele młodych żołnierzy z imieniem Maryi na ustach - i poległ. Ofiara polskich kapłanów, poniesiona w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach, zawiera się w męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia.

PRL, komunizm w Polsce i próby zniewolenia umysłów – bohaterstwo kard. Wyszyńskiego i ks. Popiełuszki

W czasach nocy stalinowskiej wzorem obrońcy sumienia i wiary został niezłomny kard. Stefan Wyszyński, który jednoczył naród wokół imienia Maryi i krzyża, mężnie znosząc trzyletnie uwięzienie przez Urząd Bezpieczeństwa.

W latach stanu wojennego i ostatniej ofensywy komunizmu podobnym znakiem stała się męczeńska śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa. O charyzmacie i przykładzie bohaterstwa, jaki wykreował ks. Popiełuszko, napisali redaktorzy wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej portalu PCh24.pl. Kościół i polskość splotły się w posłudze św. Jana Pawła II, co przyniosło wolność naszej Ojczyźnie, a światu przypomniało, kim powinien być dla niego Chrystus.

Wielcy Polacy rodzą się i działają w różnych epokach. Często trafiają do historii jako święci i błogosławieni Kościoła Katolickiego, niekiedy jednak muszą długo czekać w kolejce do wyniesienia na ołtarze (wymowny przykład to postać sługi bożego ks. Piotra Skargi). Każdy taki żywot to widomy znak wspólnoty Polski i Kościoła, wymowny owocami i nie wymagający dodatkowych objaśnień.


Galeria