Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 23 Feb 2017 by Administrator

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej przypomina Orędzie Fatimskie podczas Mszy dla papieskich dyplomatów
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej przypomina Orędzie Fatimskie podczas Mszy dla papieskich dyplomatów

Watykański Sekretarz Stanu potwierdził w czwartek pragnienie uczestnictwa papieża Franciszka w obchodach stulecia Objawień w Fatimie, odbywających się w przyszłym roku, podkreślając znaczenie i aktualność treści przekazanych pastuszkom przez Matkę Bożą, szczególnie w kontekście dzisiejszego świata i sytuacji Kościoła.

Kardynał wygłosił kazanie podczas uroczystej Mszy z okazji święta Matki Bożej Bolesnej, odprawianej w Kaplicy w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie przed przedstawicielami dyplomatycznymi Papieża na pięciu kontynentach, którzy przyjechali do Rzymu na obchody jubileuszu. Zostało ono także opublikowane w wersji papierowej w piątkowym wydaniu „L'Osservatore Romano”. Pietro Parolin przypomniał w nim znaczenie krzyża jako punktu wyjścia dla każdego chrześcijanina i podkreślił „ból, który przeżywa świat obecnie". Współczesny świat, zdaniem Kardynała, „zamienia się w wielką górę krzyży”. Wychwalał przy tym znaczenie Orędzia przekazanego w Fatimie przez Matkę Bożą, bowiem ono pozwala pokonać wszelkie trudności.

Istnieje „szczególna więź między Papieżem a Matką Bożą z powodu kultu bólu Maryi, który został rozpowszechniony pośród chrześcijan, a wprowadzony przez Papieża Piusa VII”.

 

"Nawet w objawieniach Maryi Dziewicy w Fatimie, których setna rocznica będzie obchodzona w 2017 roku - w której, mamy nadzieję, weźmie udział Papież Franciszek – zawiera się bliska więź Maryi, Papieża i cierpienia."

Zwracając się do obecnych, Kardynał powiedział: „z pewnością przypominamy sobie obraz biskupa ubranego na biało, który wspina się na górę, modląc się za wszystkich, którzy cierpią i później sam cierpi”.

Ten obraz, mówił Parolin, "podkreśla i podsumowuje obecność męczeństwa, które charakteryzuje Kościół na przestrzeni wieków - wczoraj, dziś, jutro, począwszy od pierwszego chrześcijańskiego męczeństwa biskupa Rzymu."

Modlitwa, ofiara wynagradzająca za grzechy i nawrócenie są głównymi elementami Orędzia Fatimskiego. Szef watykańskiej dyplomacji przypomniał jak wiele łączy je z wyzwaniami, którym musi stawić czoło świat chrześcijański.

Watykański Sekretarz Stanu jest prezesem Międzynarodowej Pielgrzymki do Sanktuarium w Fatimie, która odbywa się w bieżącym roku, 12 i 13 października. Będzie to pierwsza wizyta Sekretarza w Cova da Iria.

 

 

Źródło: http://www.fatima.pt/