Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 17 Oct 2017 by Administrator

Piotr Doerre: „Błędy Rosji” to całokształt zjawisk tworzących cywilizację śmierci
Piotr Doerre: „Błędy Rosji” to całokształt zjawisk tworzących cywilizację śmierci

Wielu ludzi Kościoła uważa, że orędzie fatimskie w pełni się wypełniło i jest już historią. Tymczasem nie ma przesłanek, by tak twierdzić – mówi w rozmowie z tygodnikiem „Do Rzeczy” redaktor naczelny portalu PCh24.pl Piotr Doerre, zwracając uwagę, że do „błędów Rosji” zaliczyć należy nie tylko komunizm, ale także rewolucję seksualną rozpoczętą w roku 1968, a także lewicową poprawność polityczną.

 

– Matka Boża mówi o konkretnych grzechach, o bezbożności i o zepsuciu, a one coraz bardziej rozprzestrzeniają się w świecie – zauważa Piotr Doerre opisując aktualność słów, jakie Najświętsza Maryja Panna wypowiedziała w portugalskiej Fatimie w roku 1917. Jak dodaje redaktor naczelny PCh24.pl, nie sposób twierdzić, że orędzie się wypełniło.

 

– Trudno uznać za „błędy Rosji” sam komunizm, który przecież nie narodził się w Rosji. Wszechobecna ateizacja, ideologia lewicowej poprawności politycznej i rewolucja seksualna to bez wątpienia owoce „błędów Rosji” – stwierdza katolicki publicysta dodając, że winę za rozprzestrzenienie owych zgubnych ideologii ponosi także Europa Zachodnia.

 

– Idee Wilhelma Reicha, wiążące wyzwolenie seksualne z rewolucją, po raz pierwszy zostały wprowadzone w życie w pierwszych latach Rosji sowieckiej. W kolejnych latach to zgubne „wyzwolenie” rozprzestrzeniło się na cały świat. „Błędy Rosji” to całokształt zjawisk, które tworzą współczesną cywilizację śmierci. Dziś całe ludzkie generacje zabijane są w łonach matek, wprowadzane są prawa redukujące wolność, stymulujące za to laicyzację i niszczące rodzinę. Przecież cała poprawność polityczna oparta jest na pomyśle, że wszyscy mają być równi we wszystkim. To zaś – w innej formie – było obecne już w sowieckiej Rosji – zauważa Piotr Doerre w rozmowie z Piotrem Włoczykiem.

 

Redaktor naczelny portalu PCh24.pl skrytykował jednocześnie pojawiające się gdzieniegdzie tezy o Rosji Władimira Putina jako kraju stanowiącym konserwatywną odpowiedź na liberalizm Zachodu. Tymczasem, jak zauważa Piotr Doerre, brak bezpośredniego prześladowania Cerkwii nad Wołgą nie oznacza nawrócenia się Rosjan nawet na prawosławie (a cóż dopiero na prawdziwą Wiarę – katolicyzm), gdyż praktyki religijne są tam na poziomie ledwie 5-8 proc, co jest wynikiem niższym niż w najbardziej postępowych krajach świata. Prawosławie jest więc w Rosji tak naprawdę jedynie elementem narodowej samoidentyfikacji, a Cerkiew jest rozgrywana przez władze polityczne.

 

– Rosja jest zepsuta od wewnątrz. Wciąż jej statystyki dotyczące aborcji, rozwodów, samobójstw, narkomanii i alkoholizmu należą do najwyższych na świecie. Jak można z tak chorym krajem walczyć o normalność? – pyta w „Do Rzeczy” redaktor naczelny PCh24.pl zauważając, że nawet rozpoczęcie niedawno przez Cerkiew walki z aborcją zasymulowane zostało z Kremla, zaniepokojonego sytuacją demograficzną kraju.

 

„Błędy Rosji” i spustoszenie, jakie wywołują, przewidziane zostały przez Matkę Bożą w Fatimie. Najświętsza Maryja Panna mówiła wtedy również o konieczności pokuty, jednak świat, a nawet Kościół, nie dąży do podporządkowania się woli Najświętszej Maryi Panny, a niektórzy chcieliby wybrać z orędzia tylko to, co jest łatwe do zaakceptowana przez współczesny świat. Dystans do woli Matki Bożej widać chociażby po niedostatecznym propagowaniu w Kościele nabożeństwa pierwszych sobót, o co prosiła Maryja.

 

Wiele dobrego dla propagowania treści fatimskiego orędzia zrobił papież Jan Paweł II, szczególnie w okresie po zamachu z roku 1981. Wtedy Polak na stolicy Piotrowej wyraźnie zainteresował się Fatimą – zauważa Piotr Doerre. Mimo tego nie doszło do bezpośredniego zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, o co prosiła Matka Boża już w roku 1917. Jednak nawet pośrednie zawierzenie przyczyniło się do stosunkowo bezkrwawego rozpadu ZSRR – stwierdza redaktor naczelny PCh24.pl w rozmowie z „Do Rzeczy”.

 

Jak przypomina, fatimska Pani w swoim orędziu zapowiedziała wiele wydarzeń, które miały miejsce w XX wieku oraz tryumf swojego Niepokalanego Serca. Dlatego też ludzkość powinna robić wszystko, by wypełniać wolę Matki Bożej. Ale czy dzisiaj „ludzkość jest w mniejszym stopniu pogrążona w grzechach, o których mówiła Matka Boża przed stu laty?” – pyta retorycznie Piotr Doerre, zaangażowany w produkcję dokumentalnego filmu „Fatima. Orędzie wciąż aktualne”, który został nagrodzony na XXXII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 2017. Obraz doceniono za walory patriotyczno-edukacyjne, zaś w kategorii „dokument” produkcja zajęła trzecie miejsce.

 

 

Źródło: „Do Rzeczy”

MWł

 

 

Trailer filmu „Fatima. Orędzie wciąż aktualne” można zobaczyć już teraz, zaś informacje o najbliższych projekcjach dokumentu będziemy na bieżąco publikować na łamach portalu PCh24.pl.