Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Pieśń do Matki Bożej Fatimskiej

Inwokacja
Fatimska nasza Pani, Dziewico Różańcowa, Słoneczna, pełna łaski, Matuchna i Królowa. Fatimska nasza Pani, potężna Twa przyczyna, Orędowniczko nasza, nadziejo Ty jedyna. Bądź z nami w każdy czas i nie opuszczaj nas. Dla Ciebie śpiewamy ku Tobie wołamy dziś wraz: Matko Fatimska, módl się za nami. Niepokalana 1. Niepokalana Słoneczna Pani Niewinna, czysta jak lilii kwiat, Różaniec święty trzymasz w swej dłoni I do pokuty przyzywasz świat Ref: Fatimska Matko, błagamy Cię Na dzieci swoje zwróć oczy swe, Nie daj nam zginąć, od grzechu chroń, A gdy zbłądzimy podaj swą dłoń. 2. Niepokalana Słoneczna Pani Żądasz, by każdy dźwigał swój krzyż, Unikał grzechu, co Syna rani, Kierując myśli ku Tobie wzwyż. 3. Niepokalana Słoneczna Pani Usłysz pokornej modlitwy głos, Tobie swe serce niesiemy w dani, By je nie spotkał zawodu los.

O Fatimska nasza Pani

1. O Fatimska nasza Pani, Twoje Serce pełne łask, Lecz oblicze zatroskane, Chociaż kryje nieba blask. Ref: Oddajemy Tobie Pani, Swe rodziny, wolność swą, I z różańcem w naszych rękach, Chcemy pełnić wolę Twą. 2. Pokój świata niesiesz w darze, Gdy z Różańcem klęknie lud I przez Twoje Serce czyste Odda Bogu życia trud. 3. O Królowo Różańcowa, Ty z Fatimy wzywasz nas Do modlitwy i pokuty Nim nadejdzie kary czas. 4. Serce Twe Niepokalane Rani bezmiar naszych win, Dodaj łaski, byśmy mogli Nasze słowa zmienić w czyn.

O Pani nasza

1. O Pani nasza, Królowo nieba, Nadziejo życia, światłości blask. Ref: Niepokalana, Fatimska Pani, Matko Jezusa i Matko ma. 2. Słoneczna Pani, Dziewico czysta, Dla nas grzeszników swą litość miej. 3. O Matko nasza, dobroci pełna, Pod Twą opiekę chronimy się.

Różańcowa Pani nieba, ziemi

1. Różańcowa Pani nieba, ziemi, Pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Ref: Do Ciebie się cały świat ucieka, Przez Różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico, Maryjo. 2. Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem, Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. 3. Mówisz, że chcesz być dla nas obroną I ratować dusze, które toną. 4. Więc w Fatimie wskazałaś różaniec, Że dla grzesznych to obrony szaniec. 5. Tajemnice różańca świętego, Zdepczą wroga zbawienia naszego. 6. Wtedy Serce me zatriumfuje, Ludzkość całą ono uratuje.

Z dalekiej Fatimy

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon, Zjawienie Maryi ogłasza nam On. Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja. 2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, By w ręce twe złożyć niepewny nasz los. 3. Dziewica Przecudna w koronie dębu, Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku. 4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy, Choć smutek i troska przebija z twarzy. 5. Skąd jesteś o Pani? pytają dzieci, Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi. 6. By Boga już więcej nie obrażali, Za grzechy i zbrodnie pokutowali. 7. Za radą Twą Pani, przejęci żalem, Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę. 8. Niesiemy swe modły do tronu Pana, Przez Serce Twe czyste, Niepokalana. 9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia, Przyjmując je w duchu wynagrodzenia. 10.Różaniec, pokuta i umartwienie, Są naszym ratunkiem i ocaleniem.

W słonecznej światłości

l. W słonecznej światłości Najświętsza Panna, Na ziemię zstępuje, jak zorza ranna. Ref: Ave, ave, ave Maryja, Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja! 2. Na liściach dębowych stanęła Pani, A dzieci na klęczkach modlą się do Niej. 3. O Matko, dlaczego Twe jasne oczy, Cierpienie i smutek boleśnie mroczy? 4. Me Serce Matczyne przepełnia smutek, Bo dusze mych dzieci grzechem zatrute. 5. O, zmiłuj się Matko i pokaż drogę, Co z ziemi prowadzi prosto do Boga. 6. Grzesznicy niech padną w pokorze, skrusze. W pokucie i we łzach obmyją duszę. 7. A po cóż w dębowych liściach Ty stoisz? Czy pragniesz orędzie dać dzieciom swoim? 8. Przeze mnie Bóg chce wam dać byt spokojny, i zgasić już krwawe pożogi i wojny. 9. O Matko, przez Serce Twoje i Różaniec, Niech Boże brzmi chwała po ziemi kraniec.