Orędzie Fatimskie
nadzieją dla Polski

Posted on 12 Jul 2022 by Paweł Momro

Sławomir Olejniczak na Kongresie Apostołów Fatimy
Sławomir Olejniczak na Kongresie Apostołów Fatimy

Wierzymy w ostateczny triumf Niepokalanego Serca Maryi i Kościoła Świętego. Wierzymy też, że na tej drodze do zwycięstwa nad ich nieprzyjaciółmi czeka nas jeszcze wiele pracy. Ale jest to praca, która właśnie dzięki Apostolatowi Fatimy i naszym organizacjom społecznym przynosi efekty w postaci bardzo licznych osobistych nawróceń i poprawy życia polskich rodzin. To najważniejsze kwestie, na które zwrócił uwagę Prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak podczas pierwszego Kongresu Apostołów Fatimy, który w 2017 r. odbył się w Krakowie. Publikujemy pełny zapis jego wystąpienia.

Naszym hasłem jest Przebudźmy sumienia Polaków!, gdyż od obudzonych sumień można dopiero zaczynać pokutę i moralną odnowę życia osobistego oraz społecznego. Nasuwa się pytanie: jak to robić w praktyce? Jak budzić sumienia naszych rodaków? Możemy to robić dwojako: wspólnie, razem bądź też indywidualnie.

Apostolat Fatimy: jakie efekty daje wspólna praca kilkudziesięciu tysięcy katolików?

Wspólnie czynimy to w ramach Apostolatu Fatimy. Jest to nasza rodzina duchowa, wspólnota wiernych modlących się i zarazem propagujących orędzie Fatimskiej Pani. W ten sposób razem wzywamy do pokuty i nawrócenia, do opamiętania i poprawy życia.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na taki szczegół: oto dzięki naszym wydawnictwom, takim jak choćby książka „Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?” autorstwa dra Antonia Borellego, dotarliśmy do ponad miliona rodzin w Polsce. Dla porównania jako pewien punkt odniesienia można podać, że mamy w Polsce około 13 mln gospodarstw domowych. W tym kontekście widać, że jest to ogromna liczba.

Co dwa miesiące docieramy do ponad 300 tysięcy domostw z naszym pismem „Przymierze z Maryją”. Warto też wspomnieć o ponad milionowej liczbie Cudownych Medalików rozprowadzonych po Polsce. Mamy też na koncie bardzo udane inicjatywy propagujące inne dewocjonalia. Przede wszystkim, tak mocno zakorzeniony w Polsce i zarazem znienawidzony przez wrogów Kościoła Różaniec. W roku stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie rozprowadzamy ponad 750 tys. różańców jubileuszowych. Jeśli Maryja pomoże, być może nawet dotrzemy do miliona?

Te dzieła – książka po książce, różaniec po różańcu, medalik po medaliku – nie byłyby możliwe bez naszego wspólnego zaangażowania, bez Państwa wsparcia, zarówno modlitewnego, jak i materialnego. Te kilkanaście lat istnienia Apostolatu Fatimy naprawdę przyczynia się do nawrócenia wielu osób. Na łamach wspomnianego „Przymierza z Maryją” część z tych świadectw nawróceń osobistych jest publikowane. Te dzieła dokonujecie Państwo za pośrednictwem Apostolatu Fatimy, a więc za pośrednictwem Instytutu i Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

Uczynki miłosierdzia względem bliźnich – Prezes Sławomir Olejniczak przypomniał

Przez te wszystkie wspólne działania wypełniamy uczynki miłosierne względem dusz naszych bliźnich. Po pierwsze, napominamy grzeszników. Dalej, pouczamy nieumiejętnych, doradzamy wątpiącym, pocieszamy strapionych. W ten sposób budzimy ich katolickie sumienia.

Jestem przekonany, że również Państwo te uczynki osobiście w gronie rodziny czy znajomych wypełniacie – poprzez rozmowy i przekazywanie naszych wydawnictw, czy też innych materiałów.

Oprócz tych czterech uczynków miłosierdzia, świadczonych słowem mówionym lub pisanym, mamy jeszcze dwa, które przyczyniają się do nawrócenia i opamiętania przez chrześcijańskie świadectwo osobistego życia. Jest to cierpliwe znoszenie przykrości wyrządzanych nam oraz chętnie ich wybaczanie. Często taka postawa właśnie – to, że cierpliwie znosimy naszych bliźnich, którzy grzeszą a czasami wprost wyrządzają nam krzywdę – może przyczynić się do ich nawrócenia. A gdy tego typu środki perswazji zawiodą, pozostaje nam ostatni uczynek miłosierdzia, jakim jest modlitwa – w szczególności Modlitwa Różańcowa. Jak pamiętamy, Matka Boża wzywała nas do codziennego odmawiania Różańca za grzeszników. Modlitwa za nich ma na celu doprowadzenie do ich nawrócenia i tym samym uniknięcie przez te osoby wiecznego potępienia. Otrzymujemy mnóstwo świadectw nawróceń i poprawy życia w rodzinach, które rodziny te zawdzięczają właśnie Różańcowi.

Oprócz tego wezwania do codziennego Różańca, Matka Boża przekazała jeszcze dwie prośby, które katolicy mają wypełnić, aby nastał na świecie pokój i skończyły się prześladowania Kościoła. Była to prośba o ustanowienie nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi oraz poświęcenie temuż Sercu Rosji przez namiestnika Chrystusowego. Niestety, to nabożeństwo zwane Nabożeństwem Pięciu Pierwszych Sobót jest słabo znane i prawie zupełnie niepropagowane. Dlatego też w tej kwestii jako Apostołowie Fatimy mamy szczególne zadanie, by iść z tym nabożeństwem przez świat i propagować je wśród bliźnich.

Potrzeba nam dotarcia z Orędziem Fatimskim do jak największej liczby naszych rodaków z zachętą do pokuty, nawrócenia oraz ufności w plan Boży. Ważne jest, aby oni wszyscy nie tracili nadziei, gdy nadejdzie czas kary i katastrof. Dzięki temu oni i my możemy doczekać ostatecznego triumfu Niepokalanego Serca Maryi i Kościoła Świętego nad ich nieprzyjaciółmi. Tego właśnie Państwu i sobie gorąco życzę. Bóg zapłać za cierpliwość i uwagę!

Sławomir Olejniczak

 

Więcej informacji o prezesie Stowarzyszenia Piotra Skargi odnajdą Państwo na tej stronie

 


Galeria